Śledź nas na:

Psychologia twórczości - Artykuły

  • liczba prac:

Cechy osoby twórczej

otwartość – zdolność asymilowania nowych informacji także wobec treści dwuznacznych

Rodzaje motywacji twórczej

samoistna - polega na czerpaniu satysfakcji z nagród zawartych w samej czynności, działa na zasadzie mechanizmu dodatniego sprężenia zwrotnego.

Twórczość w koncepcji Kozieleckiego.

Kozielecki uważa, że twórczość to specyficzna transgresja. Transgresje to nie to samo co działania przystosowawcze. Są podejmowane świadome. Transgresja to przekraczanie granic.