Śledź nas na:Twórczość jako autokreacja, Z. Freud , K. Horney, Otto Rank

Freud Twórczość w jego teorii trójczłonowej psychiki polegałaby na umiejętności mediowania między id a superego. Wtedy człowiek może wyzwolić z siebie to co najlepsze.

Adler- (neopsychoanalityk) Odciął się od Freuda. Człowiek wchodzi w głęboką więź społeczną. Twórczy człowiek to ten, który nie izoluje się od innych, wchodzi w relacje z innymi, odnosi się do innych z szacunkiem, jest zdolny do głębokich więzi.


Otto Rank- Człowiek twórczy to ten, który ma odwagę na odmienność, kształtuje rzeczywistość według własnej woli, nie jest podporządkowany innym i temu co inni powiedzą.Zobacz także