Śledź nas na:Twórczość w ujęciu Fromma

Erich Fromm - mówi o dwóch rodzajach twórczości:

a) Oparta na talencie, który prowadzi do wyjątkowych dzieł. Twórczość jako nowe, wyjątkowe, niebanalne dzieła.


b) Związana z kreowaniem siebie. Bycie twórczym nie oznacza tu konkretnych osiągnieć. Mogą być to wyjątkowe doświadczenia, tj. odwaga do poznawania świata, doświadczania tego co nowe, własny wewnętrzny rozwój, twórcze patrzenie na świat.


Warunkiem bycia twórczym w pierwszym rozumieniu jest bycie twórczym w drugim.


Warunki postawy twórczej związanej z drugim rozumieniem świata:


Zdolność do koncentracji – jest miarą powodzenia, nie jest łatwo osiągalna, wymaga pracy nad sobą. Umiejętność dłuższej koncentracji jest dostępna każdemu, ale wymaga pracy.


Umiejętność odkrywania świata na nowo - zdolność do dziwienia się, która jest charakterystyczna dla dziecka; umiejętność cieszenie się drobiazgami.


Silne poczucie własnej tożsamości i odrębności – poczucie „ja” charakterystyczne dla osób, które do czegoś dążą.


Akceptacja siebie - mimo wad, takim jakim jestem, umiejętność myślenia o sobie krytycznie.


Postawa produktywna związana z twórczym byciem - (Fromm „ O sztuce miłości ) człowiek w relacjach z innymi nie powinien ich traktować jako przedmioty i obiekty do wykorzystania. Nie traktuje siebie jako towaru. Chodzi tu o to, aby nie było wymiany towarowej. Osoby te nie są nastawiene na posiadanie dóbr materialnych, na zachłanne zdobywanie informacji. Życzliwa postawa wobec siebie i innych - produkowanie międzyludzkiego dobra.Zobacz także