Śledź nas na:Warunki rozwijania twórczości według Rogersa.

Karl Rogers - mówienie o człowieku jako o jednostce w pełni, optymalnie funkcjonującym. Człowiek twórczy to ten, który ma odwagę być sobą. Potrafi ujawniać swoje emocje, odczuwa i manifestuje to co czuje.

Warunki działalności twórczej wg. Rogesa:


Wewnętrzne:


Otwartość na nowe doświadczenia, człowiek twórczy jest chłonny na to co nowe,


Zdolność do bawienia się ideami, humorystyczne podejście do różnych sytuacji; pozwala to człowiekowi budować nowe pojęcia,


Wewnętrzne źródło oceny. Nie jest tu ważne co inni powiedzą, ale to co dana osoba, ona ma wizję. Człowiek wie czego chce, dąży do osiągnięcia swojego celu.


Zewnętrzne:


Psychologiczne bezpieczeństwo - akceptacje danej osoby takiej, jaką ona jest; jeśli jest krytyka to tylko konstruktywna (choć też nie jest wskazana), to akceptacja bez zastrzeżeń.


Psychologiczna wolność – dana osoba jest wolna w swoich decyzjach i nie spełnia oczekiwań innych, nie czuje presji innych. Wolność oznacza to, iż otoczenie nie stawia wymagań.Zobacz także