Śledź nas na:Twórczość jako specyficzne myślenie w teoriach wywodzących się z psychoanalizy.

Teorie wywodzące się z psychoanalizy:

1. Teorie inkubacji – nieświadomości - myślenie twórcze odbywa się w nieświadomości, to wylęganie się pomysłu, coś tajemniczego, niedostępnego świadomości.


Fazy procesu twórczego:

  • preparacja - świadoma
  • inkubacja – nieświadome
  • olśnienie – uświadomienie rozwiązania
  • weryfikacja – zastanowienie czy ma to sens


2. Teorie przedświadomości- (Freud ) twórczość musi mieć swoje miejsce-w przedświadomości (nieświadomość latentna). Twórcze pomysły są blisko. Miejsce, do którego mamy dostęp w każdej chwili.


3. Teorie regresu – twórczość wymaga regresu do okresu myślenia sprzed kilku lat, do myślenia dziecięcego. Jest to jednak tylko czasowe cofnięcie.Człowiek musi pwrócić do dorosłego myślenia.


Krytyczne uwagi do trzeciego sposobu mówienia o twórczości:


dzielenie myślenia na dwa rodzaje

myślenie twórcze traktowane jest inaczej, jako inny rodzaj myślenia.Zobacz także