Śledź nas na:Cechy umysły twórcy według Guilforda.

Struktura intelektu składa się ze zdolności. To zdolności dywergencyjnego wytwarzania.

Nasz intelekt można przedstawić w postaci modelowej, który składa się zezdolności (120).


Każda z tych zdolności jest opisana na 4 rodzajach materiału, na których są wykonywane operacje- 5 rodzajów, co prowadzi w efekcie do 6 rodzajów wyników.


4 rodzaje materiału (treści):

a) figuralne (przedmioty, rysunki, obrazy)

b) symboliczne (symbole, znaki)

c) semantyczne (pojęcia, sądy, słowa)

d) behawioralne (relacje międzyludzkie, zachowania)


5 rodzajów operacji:

1) poznawcze

2) pamięciowe

3) myślenie dywergencyjne

4) myślenie konwergencyjne

5) ocena


6 rodzajów wyników:

1. jednostki

2. klasy

3. relacje

4. systemy

5. transformacje (przekształcenia)

6. implikacje (wynikanie, wnioskowanie)Zobacz także