Śledź nas na:Systemowa teoria twórczości Mihaly Csikszentmihaly

Koncepcja skupiająca się na środowisku - to systemowa teoria twórczości.

Wymienia 3 elementy, które należy uwzględnić mówiąc o twórczości:


dziedzina – to pole zainteresowań, w jej ramach można wymienić: fizykę, matematykę, kulturę itd.


pole - to specyficzny język w danej dziedzinie, która pozwala ocenić pewne standardy; to kryteria wedługo których ocenia się wytworów twórczych.


Jednostka – oznacza osobę z jej wyposażeniem, zdolnościami, intelektem, które pozwalają jej w danej dizedzinie tworzyć. Jednostka jest na końcu, bo jest najmniej ważna.Zobacz także