Śledź nas na:Twórczość w koncepcji Kozieleckiego.

Kozielecki uważa, że twórczość to specyficzna transgresja. Transgresje to nie to samo co działania przystosowawcze. Są podejmowane świadome. Transgresja to przekraczanie granic.

Transgresje mogą być:

twórcze

ekspansywne – poszerzanie swoich zasobów, terytorium; nie jest to twórcze, bardziej przystosowawcze.


Wg. Kozieleckiego działania twórcze i ekspansywne mogą być destrukcyjne (negatywne) i konstruktywne (pozytywne).


Transgresje twórcze mogą być:

historyczne (docenione przez historię) i prywatne (twórcze dla siebie).


Kozielecki mówi o motywacji, którą u twórców jest specyficzna. Nazywa ją motywacją hubrystyczną. U jej podłoża leży potrzeba hubrystyczna. Oznacza dążenie do podkreślenia swojego znaczenia, swojej inniści, ważności. Motywacja hubrystyczna i motywacja poznawcza jest w ramach motywacji heterostatycznej (motywacja wzrostu).


Motywacja adaptacji jest równorzędna z homostatyczną (potrzeby podstawowe).

 

MOTYWACJA:

 

  1. HOMOSTATYCZNA
  2. HETEROSTATYCZNA

 

  • HUBRYSTYCZNA
  • POZNAWCZA

 

Hubrystyczna – jest otywacja egoistyczną.
Poznawcza – dotyczy siągnięć, które mogą mieć znaczenie dla jednostki i nie tylko.
Homeostatyczna – motywacja u której podłoża leży utrzymywanie równowagi;
wywodzi się z potrzeb podstawowych (są one podłożem). Jest ona niespecyficzna dla twórczości.

 Zobacz także