Śledź nas na:Rodzaje motywacji twórczej

samoistna - polega na czerpaniu satysfakcji z nagród zawartych w samej czynności, działa na zasadzie mechanizmu dodatniego sprężenia zwrotnego.

potrzeba osiągnięć - motywy działające na zasadzie ujemnego sprężenia zwrotnego, motywacja osiągnąć nie sprzyja twórczości a nawet może przerodzić się w rywalizacje o sławę i uznanie społeczne.

immanentna - autonomiczna

instrumentalna – przewidywanie tego co może się przydać - myślenie przyszłościowe

zadaniowa – jest pewne zapotrzebowanie i ktoś ustala sobie cel do osiągnięcia.Zobacz także