Śledź nas na:Cechy osoby twórczej

otwartość – zdolność asymilowania nowych informacji także wobec treści dwuznacznych

niezależność - niekonformistyczna postawa, nieuleganie wpływom

wytrwałość - długotrwała praca

perseweracja - skłonność do wielokrotnego podejmowania tego samego tematu.Zobacz także