Śledź nas na:Kryteria twórczości

a) jawne – zdefiniowane i podane do publicznej wiadomości:

kryteria wybitnych osiągnięć społecznych, uznanie dzieła lub jego autora.

kryteria Guilforda- płynność, giętkość, oryginalność

skala ocen - skala semantyczna działań twórczych:

wymiar nowości

wymiar sensowności

wymiar stylu.


b) ukryte - nikt ich nie definiuje, nie są ujawnione przez autora:

kryterium emocjonalne

ujęcie triadowe

skala ocen T.AmabileZobacz także