Śledź nas na:Twórczość jako myślenie Dywergencyjne.

Myślenie Dywergencyjne (Guilford) – jest przeciwne myśleniu konwergencyjnemu, tzn. Rozbieżność, to myślenie rozbieżne, prowadzące do wielu poprawnych pomysłów.

Problem dywergencyjny – aby je rozwiązać jest kilka możliwości, rozwiązań. W tych problemach potrzebna jest elastyczność; dopuszczają wiele poprawnych rozwiązań.


Problem konwergencyjny – to problemy, w których jest jedno poprawne rozwiązanie


W tym podziale kryterium to liczba dopuszczalnych rozwiązań w myśleniu.


Wyróżniamy problemy:


Otwarte - mało danych na początku, trzeba poszukać ich,

Zamknięte - wszystkie dane są już podane na początku.


Kryterium jest tu liczba danych na początku.Zobacz także